دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

معرفی مدیر دبیرستان

جناب آقای بهمن رضایی مدیر دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری دوره اول دارای مدرک لیسانس تاریخ با بیش از 30 سال سابقه مدیریتی از سال 1374 تا کنون مدیریت این دبیرستان را بر عهده دارند .