دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

مدیریت دبیرستان

سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

رشته

دانشگاه

کارشناسی

مشاوره

شهید چمران اهواز

فوق لیسانس

رشته روانشناسی عمومی

علوم و تحقیقات اهواز

 

فعالیت‌های اجرایی:

1- 5 سال کارشناس واحد مشاوره ناحیه ( 2 ) اهواز

2- 2 سال کارشناس واحد مشاوره شهرستان ایذه

3 - دارای 27 سال سابقه در آموزش و پرورش با سمت مدیر ، معاون ، مشاور ، دبیر