دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

کتابخانه دیجیتال

                                                          کتابخانه دیجیتال

معرفی کتابخانه

کتابخانه دبیرستان پسرانه شهدای ملی حفاری دوره اول  در سال 1374 با 50 جلد کتاب و کتابخانه ای کوچک آغاز به کار نمود. با تلاش مدیریت دبیرستان و اهمیت ایشان به امر کتاب و کتابخوانی تعدادی کتاب از نمایشگاه کتاب خریداری شد و با تشویق دانش آموزان در امر هدیه کتاب به کتابخانه و فعالیت در این زمینه هر سال بر وسعت کتابخانه افزوده شد و توانست علاوه بر پوشش دادن دانش آموزان در موارد علمی و اخلاقی خانواده دانش آموزان را هم زیر پوشش قرار دهد.

هم اکنون کتابخانه دبیرستان دارای کتاب های فراوان در زمینه های : کتاب های مرجع، کتاب نماز، کتاب های دینی، مذهبی، داستان های ائمه و شخصیت های مذهبی، کتاب های داستانی، کتاب های رمان، کتاب شعر، کتاب های علمی و زندگی نامه شخصیت های علمی، نشریه های مختلف، تحقیقات انجام شده توسط دانش آموزان می باشد.

همچنین برای بهره برداری بهتر از کتابخانه و ایجاد علاقه بین دانش آموزان  آنها را مورد تشویق قرارداده و نیز فعالان در زمینه کتابخانه و کتابخوانی مورد تشویق ویژه قرار میگیرند.