دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

اطلاعات تماس

آدرس:

اهواز، جاده فرودگاه، بلوار نفت، شهرک قائم

شماره های تماس:

06134143403-06134418266

آدرس ایمیل:
dp1.nidcs@gmail.com