دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

آموزش لحیم کاری و کار عملی لحیم کاری..

آموزش لحیم کاری در دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری دوره اول...
بعد از آموزش کامل لحیم کاری، کار عملی لحیم کاری، کیت مدار چشمک زن و لوازم جانبی انجام شد

نظرات خوانندگان
عالی
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...