دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری ایران (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

برنامه کلاسهای تقویتی قبل از امتحانات نوبت دوم کسب رتبه اول توسط دانش آموز مهدی داودی در مسابقات قصص عربی.. ساخت قطعات گچی و کنده کاری بر روی آن در مدرسه.. اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام متقاضیان آزمون ورودی مدارس استعداد درخشان جشنواره دانش آموزی نوجوان خوارزمی در مدرسه.. افتخارآفرینی دانش آموز علیرضا الماسی در مسابقات ورزشی آموزش دیوارچینی و نحوه پیوند آجر در مدرسه.. آموزش سفالگری استاد پورعباس نفرات برتر مدرسه در مسابقه علمی مشترک مجتمع کسب مقام سوم مسابقات فوتسال توسط دانش آموزان مدرسه راهنمای استفاده از اپلیکیشن موبایل همکلاسی کار عملی جرثقیل توسط مدرس آقای مراقی آموزش لحیم کاری و کار عملی لحیم کاری.. سوهان کاری و برش کاری فلزات در مدرسه..  راهنمای سامانه اینترنتی ویژه دانش آموزان و والدین