دبیرستان غیردولتی پسرانه شهدای ملی حفاری (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه 2 اهواز

راهنمای آزمون مشاوره ای رغبت و توانایی اطلاعیه توزیع کارنامه نوبت دوم جلسه توجیهی طرح شهاب با حضور مشاوران مدرسه برگزار شد آزمونهای مشاوره ای رغبت و توانایی در سایت همگام (دانش آموزان پایه هفتم) جشن بزرگداشت روز معلم اطلاعیه پیش ثبت نام(جدیدالورود) سال تحصیلی 97/98 کلیه پایه ها نفرات برتر مدرسه در مسابقه علمی مشترک مجتمع راهنمای استفاده از اپلیکیشن موبایل همکلاسی  راهنمای سامانه اینترنتی ویژه دانش آموزان و والدین